ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น